Fen Laboratuvarı

Fen Laboratuvarı

Fen Laboratuvarı

                                                Erenler Güneş Öğrencileri
Fen Bilimleri Derslerini Laboratuar Ortamında Yaparak Ve Yaşayarak Öğreniyor.


Okulumuzda bilim, özellikle de fen bilimleri eğitimi konusunda temel hedefimiz meraklı, azimli,
araştırma yapmaktan ve başarısızlıktan yılmayan öğrenciler yetiştirmektir.


Fen bilimleri alanında donanımlı bireyler yetiştirmek için araştırma yöntemleri doğru öğretilmelidir.
Araştırma yöntemlerinin en önemlisi deney yapmaktır, çünkü bilimsel bilginin temel özelliği deneyle
kanıtlanabilmesidir. Okulumuzda Fen laboratuarı kullanımının önemi burada ortaya çıkmaktadır. Fen
bilimlerinde ezberci öğrenme yerine kavrayarak öğrenmeyi sağlamanın esas metodu deney yaparak
öğretmedir. Aynı zamanda öğretilenlerin kalıcılaşması için deney şarttır. Deney sayesinde derste
verilen teorik bilgiler pratiğe döküldüğünden bilimsel ilkeler ispatlanmakta, dersin kalıcı olarak
öğrenilmesi kolaylaşmakta ve öğrencilerin psiko-motor becerileri geliştirmektedir.


Fen eğitiminde laboratuar kullanmak öğrencilere analitik düşünebilme ve yorum yapabilme yetisi
kazandırmaktadır. Öğrenciye fen bilimlerini çekici hale getirme, bilimselliğin ne olduğunu öğretme
noktasında da deneylerin mutlaka faydası olmaktadır.


Deneyi öğretmenlerin yapması yerine deney şekli hakkında bilgi vererek grup çalışması biçiminde
öğrencilere deney yaptırmasıyla fen eğitiminde laboratuarı kullanmanın faydaları maksimum düzeye
ulaşmaktadır. Çünkü en iyi öğrenme yaparak/yaşayarak öğrenmedir. Böylelikle öğrencilerin derse
aktif katılımı sağlanmaktadır.


Fen eğitiminde laboratuarı kullanmanın faydaları arasında öğrencilerin problem çözme ve bilimsel
süreç becerilerini geliştirmesi, fen öğrenmeye karşı motivasyonu artırması da sayılabilir. Nasıl ki boya
ve tuval olmadan resim eğitimi vermek mümkün değilse, laboratuar kullanmadan, deney yapmadan
nitelikli bir fen eğitimi vermek de mümkün değildir.