Ölçme & Değerlendirme

Ölçme & Değerlendirme

Ölçme & Değerlendirme

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nedir?

Bir eğitim kurumunda;
• Eğitim ihtiyaçlarının saptanabilmesi,
• Öğrenme eksikliklerinin saptanabilmesi,
• Öğretimin niteliğinin saptanabilmesi için Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye ihtiyaç vardır.
Ölçme-Değerlendirme'nin amacı şunlardır:
• Öğrencilerin neyi bildiğini, anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmek,
• Öğrencilerin gelişim düzeylerini anlamak,
• Gelecekteki öğrenme sürecini planlamak,
• Belli bir süreçte öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirmek,
• Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini betimlemek,
• Değerlendirme sonuçlarına göre öğretmene, öğrencinin kendisine ve velilerimize öğrencinin öğrenme süreci hakkında geribildirim vermek.

 

Okulumuzda yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri

 İzleme Sınavları
 Yazılı sınavlar
 Deneme Sınavları ( Kazanım Değerlendirme Sınavları )
 Performans Ödevleri
 Proje Görevleri
 Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolyo)

İzleme Sınavları: Sınıf eğitim liderleri tarafından her konu bitiminde ya da iki konu bittikten sonra genel bir izleme sınavı uygulanır. Bu çalışmada amaç daha sık aralarda değerlendirme yaparak eksik ve yanlış öğrenmelerin daha çabuk tespit edilebilmesidir.

Yazılı Sınavlar : 4-5-6-7-8. Sınıf düzeylerindeki öğrencilere eğitim öğretim yılı başında belirlenen tarihlerde öğrenci başarısını ölçmek ve notlandırma esasına dayanılarak ortak zümre kararı ile uygulanır.

Deneme Sınavları : İlköğretim düzeyindeki sınıflara ( 2- 8. sınıflar ) değerlendirme çalışmaları ve sınavları belirli aralıklarla yapılır. Yapılan bu değerlendirmeler ile öğrencilerimizin Türkçe , Matematik , Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Yabancı Dil derslerindeki eksikleri belirlenir ve tamamlama çalışmaları yapılır.

 

 

"SÖZÜNÜ ETTİĞİNİZ ŞEYİ ÖLÇEBİLİYORSANIZ VE BUNU RAKAMLARLA ANLATABİLİYORSANIZ ONUN HAKKINDA BİR ŞEYLER BİLİYORSUNUZ DEMEKTİR"