DEĞERLER EĞİTİMİ ZÜMRESİ

DEĞERLER EĞİTİMİ ZÜMRESİ

DEĞERLER EĞİTİMİ ZÜMRESİ

Vizyonumuz

           Yetiştirdiğimiz üstün nitelikli insanlarla daha nitelikli bir çevre, daha nitelikli bir toplum ve daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek, geleceğe yön vermek.

Kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen, problemlere çözüm üretebilen, Dinimizi öz kaynağından öğrenmesini ve araştırmasını bilen, sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmektir.

Misyonumuz

 Zümre olarak misyonumuz, yaradılış amacını bilen ve buna göre davranan, milli, manevi, kültürel değerleri benimsemiş; kendisine, ailesine ve milletine faydalı, mukaddesata hürmetkâr, sağlam karakter ve itikada sahip nesiller yetiştirmektir. Bu gayeye ulaşabilmenin yegâne yolu, Ehl-i sünnet prensiplerine bağlı verilecek olan Değerler Eğitimi’dir.

Öğrencilerimizi zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel, ruhsal ve manevî yönden geliştirerek onlara geleceğin nitelikli insanları olma yolunu açmak. Dünya ölçeğinde üstün nitelikli insanlar yetiştirmektir. Öğrencilerimizi maddi ve manevî ilimlerle kuşatmaktır.

Öğrencilerimizin zihninde insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlak ve kültürel mirasa saygıya dayanan bir din öğretimi anlayışının yayılmasına katkıda bulunmak ve dinimizi örf adetlere göre değil kaynaklarından öğrenebilme ve araştırabilme becerisi kazandırmaktır.

Değerler eğitimi demek, evlatlarımızın sadece Kur’an-ı Kerim harflerini öğrenmesi demek değildir. Zira evlatlarımıza; duyarlı, merhametli, inançlı, değerlerine sahip çıkan, özünde sevgi olan bütün değerleri aşılamaktır. Bu doğrultuda yetişen her insan, yeni neslin oluşmasında toprağa atılan bir tohumdur. Bu tohumların yetişmesinde, değerler eğitiminin rolü büyüktür. Bu minvalde okumuzda her öğrencimiz haftada en az beş saat manevi eğitim almaktadır. Bütün öğrencilerimiz;

-Kur'an-ı Kerim,                              -Tecvid                                                      -İlmihal,

-Siyer-i Nebi,                                   -Peygamberler Tarihi                              -Akaid

-Şahsiyet Eğitimi 

-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  gibi manevi eğitimleri görmektedir. Öğrencilerimiz sadece değerler eğitimi için hazırlanmış özel dersliklerde ve normal sınıflarımızda Uzman Eğitim Liderleri tarafından değerler eğitimi derslerini almaktadırlar. Ayrıca 8. Sınıf öğrencilerimizin LGS’deki başarıları her yıl daha da iyi olmaktadır. Zira amacımız tüm öğrencilerimizin ilimleriyle ihlaslı birer amil olmaları yani maddi ve manevi anlamda muvaffakiyetidir.

Değerler Eğitimi derslerimize ek olarak:

 • Her sabah bir öğretmenimizin haftalık değerler sunumu,
 • Her hafta 8. Sınıf erkek bir öğrencimizin Cuma hutbesine çıkması,
 • Her gün bir öğrencimizin yemek duasını yapması,
 • Esma-ü’l Hüsna Ezberleme Etkinliği,
 • Salavat-ı Şerife Okuma Etkinliği,
 • İhlas-ı Şerif Kumbarası Etkinliği,
 • Ezan-ı Muhammediyi Güzel Okuma ve Müezzinlik Etkinliği,
 • 40 Hadis-i Şerif Ezberleme Etkinliği,
 • Değerler Eğitimi Bilgi Yarışması,
 • Mübarek Gün ve Gecelerdeki Programlar,
 • Köy okullarına yardım projesi,
 • Huzurevi ziyaret programı,
 • Ramazan-ı Şerif ayında mukabele ve iftar programlarımız,
 • İstanbul ziyaret programları gibi çeşitli yarışma, program ve projeleri öğrenci ve velilerimizle hayata geçirmekteyiz.

“Bir milletin ıslahı, kötülerin imhasıyla değil, yeni neslin eğitim ve terbiyesiyle mümkündür.” 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ ZÜMRESİ