Eğitim Politikamız

Eğitim Politikamız

Hedefimiz

Misyonumuzu gerçekleştirmek doğrultusunda hedeflerimiz, öğrencilerimize nitelikli ve bütünsel bir eğitim sunarak, öğrencilerin;

• Manevi değerlerine gönülden bağlı,

• Kişisel yeteneklerini tamamen tanımalarını sağlayan,


• Zihnen, bedenen ve ruhen kendilerini geliştirip, dengeli bireyler olarak, yüksek öğrenimden başlayarak hayat boyu öğrenmeyi devam ettirebilen,


• Eleştirel düşünmeyi bilen, sosyal becerilerle donanmış ve etkin iletişim kurabilen,


• Adil, karşılıklı saygıya inanan; insan hakları, ahlaklı yaşam, hoşgörü ve kişisel disiplin ilkelerine bağlı,


• Birden fazla dil öğrenerek ve kültürler arası etkileşim yoluyla, farklı kültürlerin ve bakış açılarının sunduğu zenginlikten daha çok yararlanabileceği düşüncesini benimsemiş,


• Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren,


• Bilimsel yöntemler, edebi ve sanatsal yaklaşımlar, bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri kullanarak yeniliklere açık bir biçimde mesleğine ve yaşama uyum sağlayan,


• Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanan, başladığı işi bitiren, dürüst, cömert, takım çalışması yapabilen, demokratik lider niteliklerine sahip,


• “Kalbi birlik,ruhi ahenk” ifadesini kendine ilke edinmiş,


• Yaşamları boyunca insanlığa hizmet amacıyla, demokratik süreçlere katılan ve gönüllü yardım kuruluşlarında görev alan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Eğitim Politikamız