Kayıt Bilgileri

Kayıt Bilgileri

İLKOKULLARIMIZA YENİ KAYITLAR

  • İlkokul 1. Sınıflarımıza kayıt olan öğrencilerimize; onları daha iyi tanımak, ihtiyaçlarını tespit edip buna göre planlamalar yapmak adına Frankfurter ve Metropolitan Okul Olgunluğu Testi yapılır.

 

  •  İlkokul ara sınıflarına 2., 3. Ve 4. Sınıf kayıtları için başvuran öğrencilerin kayıtları, bitirdikleri sınıfların karne notları e-okuldan okul idarecileri tarafından incelenip, PDR görüşmeleri yapıldıktan sonra alınır. Ayrıca bu sınıflara aday öğrenciler gerekli görüldüğü takdirde sınıf öğretmenlerince yazılı “Akademik Seviye Tespit Sınavı”na alınırlar. Tüm sonuçlar, ilkokul müdürlüğü tarafından değerlendirildikten sonra kayıt onayı verilir. 

 

ORTA OKULLARIMIZA GEÇİŞ

• 5.,6., 7. ve 8. sınıflara kayıt,için naklen gelen öğrencilerin gerekli bilgi formlarını doldurduktan sonra PDR mülakatı ve ardından kurumumuz tarafından belirlenen bir sınava (önceden girmemiş ise) tabi tutulurlar.

• Aday öğrencinin, sınav sonuçları okul müdürlüğü tarafından değerlendirildikten sonra kayıt onayı verilir.


Kayıt için gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır:
- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
- 4,5 X 6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf.
- Velinin nüfus cüzdan fotokopisi

Kayıt Bilgileri