Okul Kuralları

Okul Kuralları

DAVRANIŞLARIMIZ VE KURALLARIMIZ
KILIK KIYAFETLERİMİZ:

Verimli bir ders ortamı oluşturmak, karşılıklı olarak saygıyı sağlamak ve dikkatleri ders işlenişine toplamak için öğrenci kılık-kıyafet kuralları titizlikle uygulanır. Bu konuda dikkat edilecek hususlar şunlardır :
• Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Kılık-Kıyafet Yönetmeliği’ne uyan, okul tarafindan yazlık ve kışlık olarak belirlenmiş okul üniforması giyerler.
• Kız öğrencilerde uzun saçlar arkaya doğru ve düzgün bir şekilde toplanır.
• Öğrenciler okulda küpe, bilezik, yüzük vs. gibi takılar takamazlar.
• Erkek öğrencilerin saçları bakımlı ve düzgün olmalıdır.
• Okul forması, okul aile birliği tarafından belirlenir.
• Öğrenciler, okul formalarının üzerine isim ya da okul numaralarını yazarlar. Böylece formanın kaybedilmesi durumunda bulunması kolay olur.
• Kılık-kıyafet kurallarına uymayan öğrencilere uyarıda bulunulur. Uyarılar dikkate alınmadığı takdirde, okul disiplin işleyişi başlatılır.


EĞİTİM ORTAMI KURALLARIMIZ:

• Başkalarına saygılı davranmak, sebep her ne olursa olsun onlara gülmemek, onlarla dalga geçmemek ya da benzer şekillerde onların duygularını incitmemek.
• Başkalarına nazik ve saygılı davranmak, öğretmenlerin otoritelerine saygı göstermek. Öğretmenleri ya da arkadaşlarıyla aynı görüşte olmadığı durumlarda da uygun bir dille görüşlerini ifade etmek.
• Tehdit etmeyerek, vurmayarak ve birinin canını yakmayarak okulun güvenli bir yer olmasını sağlamak.
• Başkalarının eşyalarını izinsiz alıp kullanmamak, onlara zarar vermemek.
• Öğretmenler ve diğer öğrencilerle birlikte ders akışının rahat geçmesine yardımcı olmak.
• Diğer öğrencilerin öğrenme hakkına saygı duymak ve dersin akışını bozan davranışlardan uzak durmak.
• Dakik olmak, çok önemli bir sebep olmadıkça okula devam etmek ve katılması beklenen tüm aktivitelere katılmak.
• Vücuduna zararlı olabilecek maddelerden ve bunları kullananlardan uzak durmak.
• Okulunu ve sınıfını temiz ve derli toplu tutmak.
• Bir şeylerin kırıldığını, bir cihazın bozulduğunu veya bir şeylerin zarar gördüğünü öğretmenlerine bildirmek.
• Öğretmenlerin herhangi bir tehlikeyi öğrenciden önce görebileceğini kabul ederek, onların uyarılarını dinleyip kabul etmek.
• Okulun tüm birimlerini (Bilgisayar Lab., Fen Lab., Kütüphane, Yemekhane, Dil koridoru, vs.) kullanma talimatlarına uyarak kullanmak.
• Okulun tüm birimlerini kullanma talimatların uyarak kullanmaktan sorumludur.


DERSLİKLERİMİZDEKİ KURALLARIMIZ


Dersten derse farklı kurallar olacaktır; örneğin sanat ve fen derslerindeki güvenlik önlemleri matematik dersindeki güvenlik önlemlerinden daha çok vurgulanmalıdır. Yine de temel kuralımız birbirimize saygı göstermektir.
• Sınıfa veya öğretmene bir şey söylemek istediğinde önce parmak kaldırıp izin alır sonra konuşur.
• Diğer öğrencilerin öğrenim hakkını engellememek için derslerde alçak sesle konuşur.
• Asla konuşan birinin sözünü kesmez ve konuşmak için sırasını bekler.
• Kullanmak istediği bir eşyanın sahibini bulur, eşyayı kullanmak için izin ister, eğer izin verilirse kullanır; çekip almaz.

• Sınıfın eşyalarını kendi eşyasıymış gibi korur ve özenli kullanır.
• Diğer öğrencilerin eşyalarına saygı gösterir.
• Diğer öğrencilerin derslerini sessizce ve güven içinde yapmalarına yardımcı olacak şekilde davranır.
• Kullandığı alanı, kendisi kirletmemişse bile temiz bırakır.


TUVALETLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• Kullandıktan sonra sifonu çekiyoruz.
• Kağıt havluları veya başka çöpleri çöp kutusuna atıyoruz.
• Sınıfa mümkün olduğunca çabuk dönüyoruz.
• Tuvaletleri temiz kullanıyoruz çünkü pis bırakılmış bir tuvalete gitmeyi biz de istemeyiz.
• Tuvalette muslukları açık tutarak suyu boşa harcamıyoruz.
• Duvarlara yazı yazmıyoruz, resim yapmıyoruz.

YEMEKHANE KURALLARIMIZ

• Yemek için, bize ayrılmış masalarda oturuyoruz.
• Her zaman aynı yerde oturuyoruz.
• Sorumuz olduğunda, yardıma ihtiyacımız olduğunda veya tuvalete gitmek istediğimizde
parmak kaldırıyoruz. Yetişkinlerin vereceği yönergeleri veya işaretleri anlayabilmek için
gerekli olduğu zamanlarda sessizce bekliyor ve dikkatlice onları dinliyoruz.
• Yerlere yemek veya çöp atmıyoruz.
• Yiyecekleri yemekhaneden dışarı çıkartmıyoruz.
• Oyun alanına giderken koşmuyor çevremizdekilere zarar vermekten kaçınıyoruz.


OYUN ALANINDAKİ KURALLARIMIZ

• Daima alan içinde kalıyoruz.
• Okul binasının içine girmek için görevli öğretmenden izin istiyoruz.
• Birbirimizle saygılı bir şekilde, birbirimizi tehdit etmeden konuşuyoruz.
• Herkesin teneffüsünün keyifli geçmesini sağlayan oyunlar oynuyoruz.
• Oyun alanının sınırları içersinde kalmaya özen gösteriyoruz.
• Öğrencileri rahatsız etmemek için ders yapılan tüm sınıflardan uzak duruyoruz.
• Zarar verecek şekilde birbirimize taş, sopa, çamur, toprak veya kar atmıyoruz.
• Topları ve atlama iplerini kullanırken binalardan ve okul bahçesindeki ekipmanlardan
uzak durmaya ve yalnızca bize gösterilen oyun alanlarında oynamaya özen gösteriyoruz.
• Tırmanma alanını kendimize ve başkalarına zarar vermeyecek şekilde (güvenli) kullanıyoruz.
• Herhangi bir kaza veya yaralanmayı derhal görevlilere bildiriyoruz.
• İşaret verildiğinde hemen sıraya giriyoruz.

SUNUM VE TÖREN ZAMANLARINDAKİ KURALLARIMIZ

• Okulda yapılan tüm sunumlar bizim için emek ve zaman harcanarak hazırlanmıştır.Harcanan bu emeğe ve
zamana saygı duyduğumuzu göstermek için sunumları sessizce izliyor gerektiği zaman sunumu yapanlardan
veya görevli öğretmenlerden izin alarak konuşuyoruz.
• Sunum sırasında davranışlarımıza, el ve ayaklarımızın düzgün durmasına özen gösteriyoruz.
• Sunum sonrasında öğretmen ayrılma izni verene kadar bekliyoruz. İzin verildikten sonra sunum yapılan yerden ayrılıyoruz.

SERVİS KURALLARIMIZ

• Sürücülerin 55 yaşından daha yaşlı olmamaları, en az 5 yıl deneyime, güvenilir ve uygun davranışlara sahip olmaları, gerekli şekilde giyinmeleri, trafik kurallarını iyi takip ederek onlara uymaları
• Hosteslerin güvenilir ve uygun davranışlara sahip olmaları, gerekli şekilde giyinmeleri, trafik kurallarını iyi takip ederek onlara uymaları
• Servislerin her zaman iyi durumda olması
• Servislerin içinin ve dışının her zaman temiz olması
• Servislerin gerekli ısıtma ve soğutma sistemleri ile donanımlı olması
• Servislerin emniyet kemerlerine sahip olması
• Her serviste öğrencilerin isim listesinin, öğrenci adres ve telefon numaralarının bulunması
• Acil durumlar dışında, servislerin yolda durmamaları (benzin istasyonları da dahil)
• Sürücülerin tüm trafik kurallarına ve hız sınırlarına uymaları
• Her serviste cep telefonu bulunması (Fakat sürücü aracı kullandığı için bu telefonu kullanamaz. Telefon görüşmelerini hostesler veya serviste bulunan Eğitim Liderleri yapacaklardır.)
• Hosteslerin 22 yaşından büyük ve en azından lise mezunu olmaları
• Servis kapılarının hidrolik / havalı çalışan sistemleri olması ve servis hareket halindeyken kapalı tutulmaları
• Bir servisin çalışmaması halinde 15 dakika içinde yedek servis gönderilmesi
• Yürürlükteki yasalar ve düzenlemeler uyarınca servisteki bütün öğrencilerin sigortalanması

Servis sürücüleri ve hostesleri şunları sağlamakla yükümlüdür:

• Okulun, çalışma koşulları, servisin konforu ve güvenliği ile ilgili tüm koşullarını yerine getirmek.
• Serviste bir telefon bulunmasını sağlamak.
• Tüm öğrencilerin isimlerinin ve iletişim bilgilerinin bulunduğu bir liste bulundurmak.
• Öğrencilerin yerlerinde oturmalarını ve emniyet kemeri takmalarını sağlamak.
• Öğrencilerin servisteyken bir şeyler yiyip içmemelerini sağlamak.
• Öğrencilerin serviste uygun şekilde davranmalarını sağlamak.
öğrenciler;

• Servisler sabah belirli bir saatte okulda olmaları gerektiği için, öğrenci belirtilen saatte hazır olmalıdır.
• Derslerin bitiminden sonra servise zamanında gelmeli.
• Sürücülerin, hosteslerin ve Eğitim Liderlerin tüm talimatlarına uymalı.
• Yerlerinde oturmalı ve emniyet kemeri takmalı.
• Serviste su dışında bir şeyler yiyip içmemeli.
• Yolculuk esnasında bağırmamalı, yerlerinden ayrılmamalı.
• Başını, kolunu vs. servisin pencere ve kapılarından çıkarmamalı.
• Serviste başkalarını rahatsız edecek biçimde gürültülü müzik çalmamalı.
• Öğrenciler sürücü ve hosteslere saygılı davranmalı.

Servisi kullanırken özellikle dikkat etmemiz gereken durumlar:


• Servis saatinden on dakika önce servisin seni alacağı yerde olmak.
• Trafiğin çok akıcı olduğu yerden uzak durmak ve yalnızca servisi bekleme yerinde beklemek.
• Araç hareket halindeyken mutlaka yerimizde oturuyor olmak.
• Sadece şoför veya hostes izin verdiğinde yer değiştirmek.
• Kollarımızı veya başımızı camdan dışarı sarkıtmamak.
• Araç içindeki koridorları daima açık tutmak; çanta, kitap ve ayaklarımızın koridora taşmasını önlemek.
• Konuşurken kullandığımız sözcüklere ve davranışlarımıza dikkat etmek; çevremizdeki herkesle ve saygılı bir şekilde konuşmak.
• Şoförün dikkatini dağıtmamak için alçak sesle konuşmak.
• Servise binerken ve servisten inerken kendimize ve başkalarına zarar vermemek için yavaş ve dikkatli hareket etmek.
• Araçta yemek yememek.
• Şoförün talimatlarını dinlemek.

• Servis bekleme yerinde, okul ve ailemize yakışır şekilde davranmak.
• Herkese karşı saygılı olmak.
• Servis içinde cep telefonu kullanmamak.