Yetenek Gelişimi

Yetenek Gelişimi

Bireysel farkındalığın oluşmasında önemli bir yere sahip olan yeteneğin genetik bir alt yapısı
olduğu gerçeğinden hareketle bizler de okulumuzda verdiğimiz eğitimde var olan bu gizli
gücü gün yüzüne çıkartıp geliştirmeyi hedefliyor ve başarıyoruz. Bu süreçteki en önemli
kriterimiz herkesin bir yeteneğinin olduğu gerçeğini yok saymadan var olanı gün yüzüne
çıkartabilmek.

 

Bir başka deyişle ise öğrencilerimizde olmayan bir yeteneği aramıyor ve
geliştirmeye çalışmıyoruz. Aksine var olanın gün yüzüne çıkartılması ve geliştirmesi için
çaba harcıyoruz. Çünkü biliyoruz ki var olmayan bir yeteneği aramak ve geliştirmeye
çalışmak en çok öğrencimizi mutsuz edecek ve onda onulmaz yaralar açacak. Bu bilinçle
öğrencilerimizin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve yeteneklerini gün yüzüne
çıkartabilecekleri bir okul iklimi oluşturuyoruz.

 

Yetenek tespiti yaptığımız öğrencilerimizle ise
yetenekleri doğrultusunda çalışmalar ve gerekli yönlendirmelerle var olan yeteneklerini
geliştirerek akademik ve sosyal hayattaki başarılarını artırmayı ve böylece özgüveni yüksek,
ne istediğini bilen bireyler yetiştiriyoruz.

Yetenek Gelişimi