Görsel Sanatlar Atölyesi

Görsel Sanatlar Atölyesi

Görsel Sanatlar Atölyesi

GÖRSEL SANATLAR DERSİ

Görsel Sanatlar Dersi, geçmişten günümüze aktarılmış kültürel değerleri koruyarak, çağdaş
sanat anlayışını da benimseyerek nitelikli sanat eğitimi sağlamaktır. Sanatın evrenselliğinin
bilincinde olmakla birlikte Türk Sanatı ve Kültürel Değerleri öğrencilere aktarmaktır.


Sağladığı eğitimle alanında etkin ve yetkin, öz güvenli hür, düşünce özgürlüğünü benimsemiş,
yeteneklerini doğru şekilde ortaya koyan bireyler yetiştirmektir.Sanatın her boyutunu evrenselden yerele himaye eden ve birikimlerini paylaşan anaokulu,
ilkokul ve ortaokul eğitimleri olmak üzere her kademede nitelikli sanat eğitimi sağlayan,
ortaya koyduğu üretimde özgün, yenilikçi ve kalıcı olabilmeyi başaran bir ders ortamı
sunmaktır.

Görsel sanatlar dersinin bir diğer amacı da sanatsal çalışmaları okulun ilke ve
değerlerini koruma ve üst düzeyde sürdürmeyi ilke edinmektir.